MITT LIV!
Sune Andersson

Länkarna speglar kåseriernas innehåll.

   

Vi består av 70% vatten och jorden av lika många procent saltvatten!