MITT LIV!
Sune Andersson

Länkarna speglar kåseriernas innehåll.

JAG MÅR BÄST NÄR ALLA ÄR VÄNNER!
Även kalvarna gillade mig. Mina lekkamrater i den lilla byn med ett tjugotal gårdar var lätträknade. Åke hette han.