Vi minns  
Lars Gullin  

Sanda kyrka
 Sanda är en småort belägen i Gotlands län
cirka 5 kilometer norr om Klintehamn.

Senast hölls det Lars Gullin-konsert i Sanda kyrka för 19:e gången
med dubbla föreställningar och fullpackad kyrka.

År 2011 blev Sanda årets kommun.


 

Lidingö Jazzklubb  |  Föreningsgården  |  2017-04-27