Vi minns  
Lars Gullin  
  

Här föddes Lars Gullin
 Detta är det välbesökta Lars Gullin-museet som invigdes 2011.
Tidigare var detta Sanda stationshus där den världskände
jazzmusikern Lars Gullin föddes 1928.

Järnvägsstationen, där Lasse växte upp, är numera nedlagd.


 

Lidingö Jazzklubb  |  Föreningsgården  |  2017-04-27