Jazzbilder 

 Good Morning Blues

John Högman - saxofon
   John har en fin känsla för det harmoniska.

  Foto: Sune Andersson