JazzbilderJazzens Museum
Strömsholm
2011-08-20

The Real Group
Foto: Sune Andersson    
Rolf Carvenius
Rolf hälsade publiken välkomna till kvällens fantastiska a´capellagrupp.