Tager du denna...

Efter 41 års "samlevnad" tyckte Renée Bisori och
Sune Andersson
att de borde gifta sig. Inte var för sig utan med varandra. Och så blev det 2018-02-10 med efterföljande middag och trevliga gäster. Fast efteråt märktes ingen skillnad. Renée bytte inte ens efternamn och nykära har vi alltid varit!