Jazzbilder

Gunnar Andersson
- kontrabas

 


Foto: Sune Andersson
Arrangör: Örebro Jazz & Blues Club |  Stallbacken | Pär Björck Trio | 2016-06-14