Jazzbilder

Gunnar Andersson
- bas


Foto: Sune Andersson
Arrangör: Örebro Jazz & Blues Club |  Stallbacken | Pär Björck Trio / Jonas | 2016-06-21