jazzbilder.se
  Musikhög-
  skolans
  storband
  
 Förband   Huvudband                                                                                            

Foto: Sune Andersson
Förband till Norrbotten Big Band
Robert Nordmark - musikalisk ledare och kompositör
Musikhögskolan, Örebro, 2016-11-29