Jazzbilder
Välj jazzklubb!

Jazzklubbar det svänger om...
Bild från tidigare spelning...

Foto: Sune Andersson

Andreas Öberg
Jazzens Museum 2009-09-22