Jazzbilder


Christina Gustafsson hade förstärkt sin mycket fina komptrio med trumpetaren Johan Zetterlind. De bjöd på en musikaliskt njutbar afton.


Cupol Jazz & Blues Club
Harry's, Karlskoga
2012-03-28


Foto: Sune Andersson 08-7677 710

Christina Gustafsson med kvartett