Jazzbilder
Jazzens Museum
Strömsholm
2011-07-23

Caroline Fromell Kvartett
Foto: Sune Andersson    
 Caroline Fromell (klarinettfynd redan som 10-åring)
 Bl.a. stipendiat med 4 års studier i NewOrleans