Jazzbilder           Andreas Pettersson/Peter Asplund Quintet
  Cupol Jazz & Blues Club

  Statt-Alfred Nobel 2009-11-04

Foto: Sune Andersson   


Martin började spela piano vid 5 års ålder, men som 16-åring spelade han bas ihop med bl. a. Bosse Broberg och Ulf Johansson Werre.
Martin föddes 1978 i Uppsala.