Jazz på Vallby
  

Claes Janson
  - sång

En glad gamäng som kan roa sin publik.


Foto: Sune Andersson


Vallby Museum - Västerås | 2018-08-05