jazzbilder.se

  
  
  
  
 Band   tpt   sax   asax   tsax   bsax   klar   flt   tbn   fiol   git   pi   bas   dr   voc 

FÖRKORTNINGAR (gäller denna sajt)
tpt=trumpet (tp)
sax=någon typ av saxofon (s)
asax=altsaxofon (as)
tsax=tenorsax (ts)
bsax=barytonsaxofon
klar=klarinett (cl)
flt=fjöjt
tbn=trombon (tb)
fiol=fiol
git=gitarr (g)
pi=piano (p)
bas=bas (b)
dr=trummor (dr)
voc=sång (vo)

Välj instrument!